Intelegerea Forajului

Este necesar sa intelegeti ce inseamna un foraj pentru a putea supravegea executantul pentru a fi siguri ca primiti ceea ce platiti. Eliminarea unuia sau mai multor etape din cele de mai jos duce inevitabil la compromiterea rezultatului pe care dumneavoastra il asteptati – un foraj durabil si o apa de buna calitate.

Un foraj se realizeaza parcurgand urmatoerele etape:

1. Lucrari pregatitoare
2. Lucrari de foraj si de punere în productie

Ce cuprinde documentatia tehnica?

Documentatia tehnica cuprinde date privind executia, rezultatele carotajului geofizic cu intervalele acvifere, rezultatele operatiilor de punere în productie, datele testelor de eficacitate si performanta cu calculul parametrilor hidrogeologici – nivel hidrostatic, debite, nivele dinamice, denivelari, debite specifice, denivelari specifice, transmisivitate, coeficient de filtrare, debit maxim admis in filtre, debit maxim de exploatare, înaltimea coloanei de apa, eficienta hidraulica a forajului. Aceste date se centralizeaza în fisa tip – Fisa tehnică a forajelor hidrogeologice – care va fi depusa la Apele Romane pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodărire a Apei.

De asemenea pe baza acestor date se va putea stabili tipul pompei submersibile adecvate si adacimea optimă de lansare. Pentru asigurarea eficientei forajului, urmarirea si coordonarea lucrarilor se face de catre personal specializat, de la faza de amplasare pana la punerea in productie si testarile hidrogeologice, care vor sta la baza documentatiei tehnice finale.